९२वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन – यवतमाळ (२०१९)-अरूणा ढेरे यांचे भाषण 

९२वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन - यवतमाळ (२०१९)-अरूणा ढेरे यांचे भाषण                                                                        ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन - यवतमाळ (२०१९) येथे पार पडले. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा  अरूणा ढेरे यांनी केलेले भाषण खालील लिंकवर उपलब्ध आहे.                                                        …

0 Comments

बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसहाय्य योजना..

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या माध्यमातून "बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसहाय्य योजना" कार्यान्वित करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा.

0 Comments

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार २०१७ जाहीर

मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक रावापु – २०१८/प्र.क्र.१२८ /२०१८/भाषा – ३, दि. २० डिसेंबर, २०१८ अन्वये स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार २०१७ जाहीर करण्यात आलेले आहेत‍. निकाल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

0 Comments

End of content

No more pages to load