भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाद्वारे कामाच्या ठिकाणी महिलाच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध मनाई व निवारण अधिनियम-२०१३ अंतर्गत Sexual Harassment Electronic Box (She-Box) या ऑनलाईन तक्रारीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सदर ठिकाणी तक्रार नोंदवण्यासाठी पुढील दुव्यावर जाऊन आवश्यक माहिती भरावी. Sexual Harassment Electronic Box (She-Box)

Leave a Reply