मराठी भाषा विभागाशी संबंधित धोरणात्मक शासन आदेश / निर्णय यांचे संकलन असलेली ई पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. सदर पुस्तिकेमधे विभागाच्या स्थापनेपासून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतचे सारे शासन आदेश, निर्णय, अधिसूचना अशा विवीध बाबींचे एकत्रीकरण आहे. ही पुस्तिका डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा : https://marathi.gov.in/GR/book.pdf

Leave a Reply