201901221129503533

मराठी भाषा विभागातील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ या कालावधीतील ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901221327248033

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901221327213433

विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीयकार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901111706385633

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901031136218833

विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - सन 2018 व श्री.पु.भागवत पुरस्कार - सन 2018 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901031136358233

मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, सन 2018 जाहीर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201901021728532933

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201812311726390633

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2018 या कालावधीची तात्पुरती वर्षवार ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

201812261254500733

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

0 Comments

End of content

No more pages to load

X
Skip to content