“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा” हा उपक्रम “हर घर तिरंगा” म्हणून राबविण्याबाबत

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा” हा उपक्रम “हर घर तिरंगा” म्हणून राबविण्याबाबत...शासन परिपत्रकाची प्रत स्थापित करा...

0 Comments

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा” उपक्रम

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत “हर घर झंडा” उपक्रम राबविण्याबाबत...शासन परिपत्रकाची प्रत स्थापित करा...

0 Comments

प्रशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबतच्या तरतूदी

प्रशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबतच्या तरतूदी एकत्रितपणे उपलब्ध करून देणेबाबत....शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा.

0 Comments

 महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

 महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम....  अधिनियमाची इंग्रजी प्रत स्थापित करा.

0 Comments

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम..... अधिनियमाची मराठी प्रत स्थापित करा.

0 Comments

मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र या इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र या इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा...

0 Comments

“मराठी भाषा गौरव दिन” २०२२

ज्येष्ठ कवी वि.वा शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस "मराठी भाषा गौरव दिन" म्हणून साजरा करणेबाबत...शासन परिपत्रकाची प्रत स्थापित करा....

0 Comments

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत...शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा....

0 Comments

ऐरोली, नवी मुंबई येथील “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामाबाबत समन्वयक अधिकारी प्राधिकृत करणे.

ऐरोली, नवी मुंबई येथील “मराठी भाषा भवन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बांधकामाबाबत समन्वयक अधिकारी म्हणून संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांना प्राधिकृत करणेबाबत...शासन निर्णयाची प्रत स्थापित करा....

0 Comments

End of content

No more pages to load