माझ्या मराठीची गोडी          ज्ञानोबांची-तुक्यांची
मला वाटते अवीट                मुक्तेशाची-जनाईची
माझ्या मराठीचा छंद            माझी मराठी चोखडी
मना नित्य मोहवीत !– 1       रामदास-शिवाजीची –- 2

‘ या रे या रे अवघेजण ‘          डफ-तुण्तुणें घेऊन
हाक माय मराठीची               उभी शाहीर मंडळी
बंध खळाळा गळाले               मुजऱ्याची मानकरी
साक्ष भीमेच्या पाण्याची !– 3  वीरांची ही मायबोली — 4

नांगराचा चाले फाळ              नव्या प्राणाची ‘तुतारी’
अभंगाच्या तालावर               कुणी ऐकवी उठून
कोवळीक विसावली              ‘मधुघट’ अर्पी कुणी
पहाटेच्या जात्यावर ! — 5       कुणी ‘माला’ दे बांधुन ! – 6

लेक लाडका एखादा               हिचें स्वरुप देखणें
गळां घाली ‘वैजयंती’             हिची चाल तडफेची
मुक्त प्रीतीचा, क्रांतीचा           हिच्या नेत्रीं प्रभा दाटे —
कुणी नजराणा देती – 7          सात्विकाची-कांचनाची ! – 8

कृष्णा-गोदा-सिंधुजळ            माझ्या मराठीची थोरी
हिची वाढविती कांती           नित्य नवें रुप दावी
आचार्यांचे आशीर्वाद            अवनत होई माथा
हिच्या मुखीं वेद होती – 9    मुखीं उमटते ओवी ! — 10

– वि.म.कुळकर्णी

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

X