माझी बोली असे मराठी                   माझी बोली असे मराठी
जी शिवबाच्या फुलली ओठीं              झुंज झुंजली सत्यासाठी
ज्ञानेशाला त्या तुकयाला                   परचक्राच्या घोर संकटी
नाचविले नित भक्तीसाठी – 1            अन्यायाची फोडून छाती – 2

माझी बोली असे मराठी                    माझी बोली असे मराठी
जिने सोसले प्रहार पाठीं                    जिने शिकविला स्वाभिमानही
पचवुन हलाहल; अमृत ओठीं              ज्या बोलीस्तव रणांत मेले
तीच असे मम माय मराठी – 3           शूर-वीर ते लाखो गणती – 4

माझी बोली असे मराठी                   माझी बोली असे मराठी
उभी राहिली संतांपाठी                   जीस्तव झिजले कविवर शाहिर
शूरांची, नरवीरांची जी                   भाष्यकार ते निबंधकार
फुलवित, उजळित छाती छाती – 5   नाटककर्ते किती मातब्बर – 6

माझी बोली असे मराठी                 असोत बोली कितीक सुंदर
प्राणाहुन ती प्रियतम मजला            परि श्रेष्ठचि मज माय मराठी
महाराष्ट्राची पवित्र भूमी                अभंग उज्वल ही मम बोली
करिते मंगल वेळोवेळी – 7             देह जळो हा तिचियासाठी – 8

– मा.रा.पोतदार

Leave a Reply