महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा नियम, 1987 – राजपत्रित  व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वी असलेले वेगवेगळे मराठी भाषा परीक्षा नियम अधिक्रमित करुन एकत्रित नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत.

शासन अधिसूचना क्र. मभाप -1087/ 14/सीआर-2/87/ 20, दि.30 डिसेंबर, 1987

Leave a Reply