एतदर्थ मराठी परीक्षा आणि प्रशिक्षण मंडळ भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य व्दारा घेण्यात येणाऱ्या अमराठी राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply