उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार सन 2011-2012 पासून नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञ परिक्षकांना द्यावयाच्या मानधनात वाढ करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply