मराठी विश्वकोशाच्या वेबपोर्टलच्या रचनेत बदल करून अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व तिची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply