भाषा संचालनालयातील सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावर श्री.के.सा.पेटकर यांना नियमित पदोन्नती देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply