महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयातील सहायकया पदाचे पदनाम बदलून वरिष्ठ लिपिक असे सुधारित पदनाम करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply