भाषा संचालनालयातील श्री.ल.म.डोनीकर यांच्या सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या पदावरील पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply