एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा, हिंदी भाषा, मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांचे शुल्क वाढविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply