महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या उत्कृष्ट ग्रंथांचे भाषांतर योजनेअंतर्गत प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या भाषांतरीत पुस्तकाच्या भाषांतरकाराच्या मोबदल्यात तसेच हस्तलिखितांवर अभिप्राय देणाऱ्या तज्ञांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply