मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply