महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातील सहायक सचिव, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2001 ते दि. 1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply