भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक यासंवर्गाची दि. 01.01.2011 ते दि. 01.01.2017 या कालावधीची अतिरिक्त/ खंडीत तात्पुरतीसामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply