भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप संचालक (विधि) या संवर्गांतील अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि. 01.01.2011 ते दि.01.01.2017 व दि.01.01.2011 ते दि.01.01.2015 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply