मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2012 ते दि.1.1.2016 या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply