एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या हिंदी भाषा परीक्षा पध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान नियम तपासून शासनास शिफारशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply