मराठी भाषा परीक्षा नियम व एतदर्थ मंडळाची परीक्षा पध्दत यामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान नियम तपासून शासनास शिफारशी करण्याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply