भाषा संचालनालयातील लिपिक-टंकलेखक या मंजूर पदांचे कामकाज पाहण्यासाठी बाहृयस्त्रोताद्वारे भरलेल्या उमेदवारांवरील खर्च भागविण्यासाठी मंजुरी. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply