भाषा संचालनालयातील अर्थसंकल्पाच्या मराठी अनुवादाचे काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या मानधनाच्या दरात सुधारणा. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply