श्री. अ.रा. जाधव यांना पर्यवेक्षक या पदावरील मानीव दिनांक मंजूर करणे व त्या अनुषंगाने पर्यवेक्षक संवर्गाच्या ज्येष्ठतेतील बदल शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply