महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा दिवस या कार्यक्रमाच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply