रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्राच्या बांधकामासाठी नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply