महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या वाई येथील कला विभागातील कलासंपादक, प्रमुख मानचित्रकार, प्रमुख चित्रकार, सहायक मानचित्रकार, संदर्भ सहायक या पदांचे मानधन वाढविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply