महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या नवलेखक योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात येणारे स्व.यशवंतराव चव्हाण वाङमय पुरस्कार व सरफोजीराजे भोसले पुरस्कार बंद करण्याबाबत व उत्कृष्ट मराठी वाङमय निर्मितीस राज्य पुरस्कार योजनेचे नवीन नामकरण करण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply