शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या मराठी भाषा परीक्षांसाठी नियुक्त केलेल्या एतदर्थ मंडळाची पुनर्रचना. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply