वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका – 1978 भाग-पहिला, उप विभाग-एक, दोन व चार मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचे पुनर्प्रत्यायोजन. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply