भाषा संचालनालयातील अधीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) व वरिष्ठ लिपिक, गट-क या पदांचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply