प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री.मि.व.टांकसाळे, सहनिबंधक, सहकारी संस्था. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply