जैसे हरळांमाजी रत्नकिळा ।
कि रत्नांमाजि हिरा निळा ।
तैसी भाषांमाजी चोखळा ।
भाषा मराठी ।।

जैसी पुष्पांमाजि पुष्प मोगरी ।
किं परिमळांमाजि कस्तुरि ।
तैसी भाषांमाजि साजिरी ।
भाषा मराठी ।।

पखियांमध्ये मयोरु ।
ब्रुखियांमध्ये कल्पतरु ।
भाषांमध्ये मानु थोरु ।
मराठियेसी ।।

तारांमध्ये बारा रासी ।
सप्तवारांमध्ये रवि-शशि ।
या दीपिंचेया भाषांमध्ये तैसी ।
बोली मराठीया ।।

– फादर स्टिफन्स

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

X