लिपी आमुची नागरी                      नसे उच्चारांची व्याधी
स्पष्ट उच्चारांचे वर्ण                         नसे लेखनात अढी
महाराष्ट्रीयां लाभली                      जात धोपट मार्गाने
वाणी तैसी ही संपूर्ण ||1||               स्वर-व्यंजनांची जोडी ||2||

अहो, हिची जोडाक्षरे                    जैसे लिहू तैसे वाचू
तोड नाही त्यांना कुठे                   जैसे बोलू तैशा खुणा
उच्चारातली प्रचीती                      जे जे लेखी तेच मुखी
जशी ओठांवरी उठे ! ||3||             ऐसा मराठीचा बाणा ||4||

सर्व उच्चारांचे शोधा                     नाद-ध्वनी उच्चारांना
शास्त्रज्ञांनो, यंत्र एक                    देत सदा आवाहन
तेच दिसेल तुम्हाला                    लिपी ऐसी ही प्रभावी
महाराष्ट्रीयांचे मुख ! ||5||            माझ्या भाषेचे वाहन ||6||

– सोपानदेव चौधरी

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

X