महाराष्ट्र विधानमंडळात मराठी भाषा समितीची स्थापना, रचना व समितीची कार्ये याबाबतचा निर्णय राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात  आला आहे.

महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, असाधारण, भाग ४-क, दि.७ एप्रिल, २०१६.

Leave a Reply