राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी एतदर्थ मंडळाची  हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत  – माध्यमिक शालांत परीक्षेत ५० अथवा १००  गुणांचा स्वतंत्र तसेच हिंदी-संस्कृत, हिंदी-मराठी, हिंदी-उर्दू  इ.  संयुक्त हिंदी विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्‍या  अधिकारी व कर्मचारी यांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषा परीक्षेतून सूट देण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला.

शासन निर्णय क्र.हिंभाप-१०८३/ १४४८/वीस, दि.१ डिसेंबर,१९८४.

Leave a Reply