अभाषिक मराठी कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषा शिकविण्यासाठी व त्यांच्यासाठी मराठी भाषा परीक्षा घेण्यासाठी एतदर्थ मंडळाची  स्थापना या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे.

शासन निर्णय क्र. टीआरजी- 1963,दि. 14.02.1963

Leave a Reply