महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत शब्दकोश प्रकल्पासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढून देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply