18 व्या आणि 19 व्या अखिल भारतीय नवोदित साहित्य संमेलनाकरीता मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देण्यात आलेल्या रु.5.00 लक्ष इतक्या निधीच्या प्रतिपुर्तीस मंजूरी देण्याबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply