महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील संस्थांना मराठी भाषेचा विकास, संगोपन, संवर्धन व अभिवृध्दीसाठी अर्थसहाय्य / प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply