महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,मुंबई — नवोदित लेखकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 7 कार्यशाळा / शिबीरे आयोजित करणे व सध्या देण्यात येत असलेल्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply