माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्तमहानायक हे पुस्तक प्रकाशित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply