भाषा संचालनालयाकडे केंद्र शासन व अन्य राज्य शासन, स्वायत्त व खाजगी संस्था यांच्याकडून अनुवादासाठी आलेल्या कामाबद्दलच्या मानधनाच्या दरात सुधारणा करणेबबात. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply