भाषा संचालनालयातील सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) / विभागीय सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली),गट- ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2000 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply