उर्दू मजकूराचा इंग्रजी / मराठी अनुवाद करण्यासाठी भाषा संचालनालयात स्थापन करण्यात आलेल्या उर्दू भाषा तज्ज्ञांच्या नामिकेवर सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत… शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply