महाराष्ट्राचा दृश्यात्मक कलापरंपरेचा आढावा प्रागैतिहासिक ते आधुनिक (बृह्दप्रकल्प) या प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply