महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव या सवंर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि. 1.1.2010 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply