एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी नेमण्यात येणाऱ्या प्राश्निक/ परीक्षक व अन्य कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply