भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली / विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.1.1.2001 ते दि.1.1.2010 या कालावधीतील अंतिम सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

Leave a Reply